Regulamin GrafConf 2019

§1 Postanowienia ogólne
 1. Konferencja GrafConf 2019, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń.
 2. Organizatorem Konferencji jest firma OH! Studio spółka cywilna Aleksandra Tulibacka, Hubert Tulibacki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1, NIP: 5542965653, REGON: 380207347.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.
  2. Bilet – elektroniczny dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy umożliwiającej udział w Konferencji, której nazwa, data i miejsce zamieszczone zostały na bilecie.
  3. Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na stronie grafconf.pl dokonała zakupu Biletu lub Biletów na Konferencję.
  4. Uczestnik – osoba będąca w posiadaniu Biletu na Konferencję.
§ 2. Regulamin obiektu
 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki znajdującego się pod tym adresem i przestrzegania go.
§3 Udział w Konferencji
 1. Konferencja jest wydarzeniem zamkniętym i do udziału w niej niezbędne jest posiadanie i okazanie przy rejestracji Biletu.
 2. W celu weryfikacji Biletu konieczne jest jego wydrukowanie. Bilet musi być w dobrym stanie, a kody kreskowe na nim zawarte nie mogą być pogniecione ani uszkodzone.
 3. Podczas sprawdzania biletu przy stanowisku rejestracji musi każdorazowo znajdować się Kupujący (osoba, której nazwisko widnieje na bilecie). W uzasadnionych przypadkach Kupujący może zostać poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego jego tożsamość.
 4. W celu umożliwienia samodzielnej rejestracji na Konferencję Uczestnikowi należy skorzystać z opcji przekazywania Biletu opisanej w Regulaminie korzystania ze Strony w §3.
 5. Podczas konferencji organizowane są także wydarzenia towarzyszące, w tym warsztaty. Udział w nich jest bezpłatny.
 6. W celu udziału w Warsztatach konieczne jest wcześniejsze zapisanie się. Forma zapisów zostanie ogłoszona na stronie Organizatora.
§4 Wideo i foto rejestracja Konferencji
 1. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora.
 2. Utrwalenie nastąpi w szczególności w formie fotografii i filmów wideo wykonanych w celu dokumentacji i późniejszej promocji Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczeń czasowych.
 3. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku należy zgłosić na co najmniej 3 dni przed Konferencją poprzez adres email konferencja@grafconf.pl.
§5 Dane osobowe
 1. Podczas Konferencji dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności okazywanych Biletów oraz na potrzeby zapisów na warsztaty.
 2. W celu wykonania umowy dane te będą na czas konferencji udostępniane osobom trzecim wyznaczonym przez Organizatora – w szczególności jego pracownikom Organizatora i Wolontariuszom gwarantującym bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
 3. Wszystkie dane osobowe wydrukowane na potrzeby konferencji po jej zakończeniu zostaną zniszczone, zachowane zostaną jedynie ich kopie w formie elektronicznej, zasady ich wykorzystywania zostały dokładnie opisane w Regulaminie Strony.
 4. Podczas Konferencji inne podmioty – w tym między innymi sponsorzy czy osoby prowadzące warsztaty mogą zbierać dane osobowe. Przekazywanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być wymagane w celu wzięcia udziału w konkursie, loterii czy innej akcji promocyjnej.
§6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporów na tle Regulaminu rozstrzygać je będzie odpowiedni dla siedziby Organizatora Sąd.
Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej konferencyjnej informacji!
Chwileczkę… Udało się! Wysłaliśmy Ci maila – potwierdź w nim zapis.

Ta strona do usprawnienia swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies przycisk „zgoda”. Jeśli nie wyrażasz zgody - ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóły wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

zgoda